Εργαλεία

Τα Εργαλεία που είναι διαθέσιμα υποστηρίζουν τη χρήση των Νέων Μέσων Επικοινωνίας (υπολογιστής, διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα,...) σε ένα βασικό επίπεδο.