επικοινωνία

Το διακρατικό σχήμα του Προγράμματος Self-defenceIT αποτελείται από 6 εταίρους. 2 από αυτούς έχουν την επιστημονική ευθύνη ενώ οι υπόλοιποι 4 παρέχουν υπηρεσίες σε μετανάστριες γυναίκες αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες (χρήση Η/Υ, διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια) και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην οικογενειακή ζωή όπως στις σχέσεις με τα παιδιά τους, το ρατσισμό, το σεξισμό, προβλήματα εξάρτησης, κ.ά.

 

Επικοινωνήστε με τους εταίρους στο Πρόγραμμα

 

maiz- αυτόνομο κέντρο από & για γυναίκες μετανάστριες

Klammstr. 3, 4020 Linz
www.maiz.at

 

Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικής του Freiburg

Kunzenweg 21, D-79117 Freiburg
www.ph-freiburg.de

 

ESCODE –Μελέτες και Συνεργασίες για την ανάπτυξη

C/Yecla, 6  28037 – Madrid

www.escode.org

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ-  Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Ptolemaion 29A, 546 30 Thessaloniki, Greece

www.antigone.gr

 

Πανπιστήμιο του Manchester- Σχολείο Γλωσσών, Γλωσσολογίας και Πολιτισμών

Oxford Road, M13 9PL Manchester
www.llc.manchester.ac.uk

 

Openhead CIC (Fossbox)

Catarina's House, 15a Old Ford Road, London E2 9PL, United Kingdom
www.fossbox.org.uk