Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Το πρόγραμμα Self-defenceIT διαθέτει μία λίστα με ενδιαφέροντες συνδέσμους στο διαδίκτυο όπου μπορείτε βρείτε πληροφορίες σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες (χρήση Η/Υ, διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια) και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην οικογενειακή ζωή όπως στις σχέσεις με τα παιδιά τους, το ρατσισμό, το σεξισμό, προβλήματα εξάρτησης, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για ενδιαφέροντες συνδέσμους μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της χώρας που διαμένετε:

Österreich/Hinweise
Deutschland/Hinweise
Espana/Enlaces importantes
Ελλάδα /Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι