Δραστηριότητες

Οι εταίροι του προγράμματος Self-defenceIT οργανώνουν και συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες. Επιλέγοντας δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε προσκλήσεις και υλικό για διάφορες δράσεις στις οποίες οι εταίροι παρουσίασαν το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της χώρας:

Österreich/Veranstaltungen
Deutschlad/ Konferenz
Espana/ Eventos
Ελλάδα /Δραστηριότητες / Forum Theatre